Podpora sportu ve městě byla schválena

Podpora sportu ve městě byla schválena
19.12.2017
Návrh na projednávání dotace sportu ve městě byl znovu předložen. Zatímco poprvé byl odmítnut, tentokrát ho většina zastupitelstva schválila.


Jednání zastupitelstva skončilo 6. prosince předčasně pro nedostatek zastupitelů v sále. Primátorka proto svolala pokračování na 19. prosince. Její první náměstek Jiří Madar požádal zastupitele, aby se k materiálu znovu vrátili.
Vážení zastupitelé, žádám Vás, abychom znovu zařadili důležitý bod o podpoře sportu, ke kterému jsme na předchozím jednání nepřijali žádné usnesení. Tento stav velmi výrazně ohrožuje chod sportovních klubů včetně sportování dětí a mládeže,“ řekl náměstek Jiří Madar. „Je pravdou, že v závěru jednání již nebyla přítomna řada zastupitelů, proto jsem rád, že dnes se na jednání dostavil dostatek zastupitelů, kteří mají zájem o podporu sportu mládeže včetně preferovaných sportů,“ doplnil náměstek Jiří Madar.
Návrh na schválení podpory sportu prošel. Po dlouhé diskuzi zazněl znovu protinávrh zastupitele Martina Krska, aby byl přednostně financován mládežnický sport a aby o míře podpory profesionálního sportu vedlo vedení města jednání s opozicí. Tento protinávrh nebyl schválen. Hlasováním o původním návrhu předloženého náměstkem Jiřím Madarem bylo 23 hlasy rozhodnuto, že podpora sportu bude ve městě pokračovat.


 

„Děkuji zastupitelům, kteří podporu schválili, děkuji, a přeji všem sportovcům krásný nový rok a hodně sportovních úspěchů,“ sdělila na závěr primátorka Věra Nechybová.
Město poskytne dotaci dle schváleného rozpočtu roku 2018 na oblast sportu „Preferované sporty“ pro jednotlivými subjekty:

FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., 4.500 tis. Kč

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., 4.000 tis. Kč

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, 5.500 tis. Kč

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., 6.500 tis. Kč

Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., 2.500 tis. Kč

BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., 3.500 tis. Kč

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, 2.500 tis. Kč

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, 3.500 tis. Kč

Florbal Ústí, z. s. / mládež, 1.500 tis. Kč

Florbal Ústí, z. s. / dospělí, 1.000 tis. Kč

Kompletní přehled schválené dotace pro sport naleznete v materiálu http://www.usti-nad-labem.cz/files/Zastupitelstvo_mesta/import/dokumenty/Odbor_kultury,_sportu_a_socialnich_sluzeb/22ZM_M18.pdf