Podporu preferovaných sportů rada odsouhlasila

Podporu preferovaných sportů rada odsouhlasila
11.1.2017
Rada opět projednávala možnosti podpory hokeje a fotbalu, preferovaných sportů, které reprezentují město Ústí nad Labem v nejvyšších republikových soutěžích. Definitivní souhlas musí dát zastupitelstvo města.

Vedení města vnímá i důležitost těchto klubů při organizaci mládeže, nabídce sportovní volnočasové aktivity pro děti všech věkových kategorií. Sportovní klání jednotlivých klubů jsou navštěvována širokou veřejností z města i okolí. Oba uvedené kluby působí na území města již několik desetiletí a historie jednotlivých klubů sahá až do období po druhé světové válce. V roce 2017 oslaví hokej 70. sezónu. Během svého působení byly oba kluby vždy v menší či větší míře podporovány statutárním městem Ústí nad Labem. Svou širokou členskou základnou, především v mládežnické kategorii, přispívají k rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže. Za dobu své existence kluby vychovaly ve svých řadách nejednoho reprezentanta a špičkového sportovce.

Proto vedení města není lhostejná komplikovaná situace obou klubů a znovu vyvolala další jednání, aby došla ke shodě se zastupiteli jak podpořit oba kluby. Na jednáních zástupců politických klubů Zastupitelstva města Ústí nad Labem, která proběhla koncem roku a hned v první pracovní den nového roku, bylo předloženo celkem 8 variant možného způsobu financování profesionálních sportovních klubů v oblasti „Preferovaných sportů“.

Výsledkem jednání byl návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb v oblasti sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 7,2 milionů korun a následné uzavření smluv s Fotbalovým klubem Ústí nad Labem a.s., ve výši 2,6 mil. korun a s HOKEJEM ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o., ve výši 4,6 mil. korun. Rada města s tímto návrhem souhlasila za podmínek, že bude uzavřena „Smlouva o dotaci“, která by omezovala činnost klubu tak, aby nebyla zcela naplněna kritéria vymezující podporu v režimu de minimis, a to:

Příjemce dotace se v souvislosti s posouzením veřejné podpory zavazuje, že bude vykonávat pouze takovou činnost, která bude vykonávána výhradě na národní úrovni a bez přeshraničních prvků, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Zejména se příjemce zavazuje, že nebude vykonávat následující činnosti:
• nakupovat - prodávat hráče v rámci členských států EU,
• se účastnit soutěží v rámci členských států EU,
• přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí EU (nebude umožňovat reklamu subjektům mimo hranice ČR – ze zemí EU),
• pronajímat sportoviště subjektům v rámci členských států EU,
• inzerovat své aktivity v rámci členských států EU,
• poskytovat vícejazyčné informace o svých aktivitách (ani na webových stránkách,
či jiných tiskovinách), nebo

• další činnost zde neuvedené, které by přímo i nepřímo souvisely s narušením hospodářské soutěže či s ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU.
Všechny tyto podmínky jsou obsaženy v navržené smlouvě. Uvedené činnosti je možné vykonávat pouze na národní úrovni v rámci území ČR a zároveň vykonávané činnosti nesmí obsahovat jakýkoli přeshraniční prvek.
Radní současně odsouhlasili nákup obchodního podílu společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) od společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 442 27 116) ve výši 10 %, a to za částku 1 000,- Kč.

Definitivní souhlas s těmito návrhy musí dát zastupitelstvo města.