Pokračování zasedání zastupitelů

Pokračování zasedání zastupitelů
4.7.2016
Dne 7. července 2016 bude pokračovat přerušené jednání zastupitelstva.

Zasedání bude zahájeno ve 12 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.