Pokuta ve výši 290 milionů korun zažehnána

Pokuta ve výši 290 milionů korun zažehnána
13.12.2016
Ministerstvo financí snížilo sankci městu za rekonstrukci ústeckého muzea z 290 milionů korun na 6,5 milionu korun.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vydal v dubnu 2015 platební výměr, kterým uložil městu Ústí nad Labem zaplatit částku ve výši 290.007.795 Kč z titulu údajných závažných pochybení ve věci rekonstrukce muzea. Město prostřednictvím svého právně ekonomického oddělení podalo v květnu 2015 odvolání, které bylo v červnu ještě doplněno. „Důvody sankcí jsem jako právník města považoval za nepřijatelné, proto jsme se s primátorkou města dohodli, že boj proti nesmyslným argumentům nevzdáme a město bránit budeme,“ informoval o postupu Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru. Doplněno tak bylo odvolání o některé instituty, které právníci považovali za klíčové.

Ministerstvo financí tak 6. prosince 2016 vydalo rozhodnutí, kterým původní částku výrazně snižuje. Jako důvody pro rozhodnutí uvádí, že v daném případě ono prohlášení o bezdlužnosti nemohlo vést k diskriminaci či zvýhodnění některých uchazečů, což v minulosti již zkonstatoval ÚOHS. „V tuto chvíli se městu podařilo zachránit přes 283 milionů korun, což je skutečně obrovská částka,“ řekla primátorka města Věra Nechybová.

Ministerstvo financí snížilo sankci za chybu v evropském projektu rekonstrukce muzea na 6,5 milionu korun. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření na úhradu snížené pokuty. Město 6,5 milionu zaplatí, po zaplacení pokuty bude město zvažovat, zda se proti jejímu udělení bude bránit podáním žaloby.