Poplatek za odpad může skončit, navrhují radní

Poplatek za odpad může skončit, navrhují radní
31.8.2017
Žádný poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu by od příštího roku nemuseli platit obyvatelé Ústí nad Labem.

 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky, která změní obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvu města radní navrhují zrušit výběr poplatků a osvobodit všechny občany města od platby za komunální odpad. Rada města se k tomu rozhodla po důkladné analýze ekonomické situace. V tuto chvíli dle informací o plnění rozpočtu města je zřejmé, že se ekonomice i hospodaření města daří. Ani názory představitelů jednotlivých obvodů na změnu vyhlášky nejsou jednotné, proto se vedení města rozhodlo osvobodit všechny občany od poplatku za odpad a napravit tak slib minulých představitelů města z roku 2008, že po zvýšení daně z nemovitosti (čtyřnásobné od roku 2009) bude zrušen poplatek za komunální odpad.

Doposud nebyl tento nešvar napraven a slib naplněn. Poplatek se nevybíral v letech 2009 a 2010 a znovu byl zaveden od roku 2011. Hlavní snahou vedení města je nestresovat – nezatěžovat tímto poplatkem poctivé občany města, kteří vše řádně platí. Město se současně potýká s množstvím neplatičů. Dluh od roku 2002 postupně narůstá, nyní činí 139 milionů korun. Dluhy jsou obtížně vymahatelné, ale odpuštěny nebudou. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu.