Primátorka města prosadila svůj návrh rozpočtu

Primátorka města prosadila svůj návrh rozpočtu
8.12.2016
Město Ústí nad Labem má schválený důležitý dokument města - rozpočet pro rok 2017. Schválen byl návrh, který předkládala primátorka města Věra Nechybová. Doplněny byly dle dohody s přítomnými zastupiteli požadavky na výdaje v celkové výši 58 milionů korun. Výdaje budou na příjmové straně vykompenzovány vyššími příjmy dle aktuální daňové kalkulačky.

Návrh rozpočtu byl dlouhodobě projednáván a zpracován. „Rozpočet jsme navrhli tak, aby byl o předpokládané příjmy a to 50 mil. Kč navýšen oproti roku 2016. Máme aktuální informaci ze svazu města obcí, kde byla uveřejněna daňová kalkulačka. Předpokládáme příjmy vyšší o dalších 49 mil. Kč, Očekávám tedy, že tyto prostředky budou předmětem dnešní diskuze a budou padat návrhy na posílení některých částí tohoto rozpočtu,“ vyzvala primátorka Věra Nechybová zastupitele k předání návrhů změn. Hrozby a rizika, které vyvstaly z návrhu Sněmovny ve sněmovním tisku č. 412, 413, jsou také zažehnány. Město není tedy nuceno jet v rozpočtovém provizoriu z důvodu zadluženosti.

Po společném sezení zástupců zastupitelských klubů došlo ke společnému doplnění návrhu. Vyhověno tak bylo požadavku na zvýšení dotací pro jednotlivé městské obvody na výkon státní správy a samosprávy, a to ve výši 4 mil. korun celkem. Navýšena byla finanční rezerva o 5 milionů, aby město mělo jistotu v případných neočekávaných finančních potřebách. Výraznou podporu získalo i školství, které dostane o 15 milionů více. Pamatováno bylo i na neutěšený stav komunikací, a proto byl předložený návrh rozpočtu ještě upraven ve výdajích o dalších 15,2 mil. korun na údržbu a čištění komunikací a chodníků. Na zvýšení platů řidičů v Dopravním podniku města bylo přeřazeno 4,8 mil. korun. Pro zlepšení sociální situace ve městě byla posílena o 1 milion položka systémového řešení sociálního vyloučení. A v neposlední řadě bylo pamatováno i na 2miionovou rezervu na spolufinancování projektů.

„Jsem ráda, že zastupitelé přistoupili ke konstruktivním a realizovatelným návrhům úprav a schválili společně rozpočet. Všechny požadavky na doplnění výdajů považuji za adekvátní a těší mě, že jsme se společně domluvili na definitivním znění rozpočtu. Město tak může od nového roku bezproblémově fungovat. Proto všem, kteří rozpočet podpořili, upřímně děkuji,“ uvedla primátorka města Věra Nechybová.