Primátorka města Ústí nad Labem zve na zasedání zastupitelstva

Primátorka města Ústí nad Labem zve na zasedání zastupitelstva
11.8.2016
13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se bude konat dne 17. 8. 2016 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem.

Program:
1. Lanová dráha na Větruši – monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
2. Pověření k administrativním úkonům potřebným k realizaci již schválených projektů s externím financováním
3. Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro využití nástroje ITI
4. Pověření ve věci vyhlášení veřejné soutěže na logo ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
5. MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení
6. Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
7. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací
8. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního a neinvestičních účelových příspěvků na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem p. o.
9. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu
10. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“
11. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“
12. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“
13. Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné akce a události“
14. Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
15. Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkým službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2017 
16. „Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. za rok 2015“