Připomínat si zapomenuté

Připomínat si zapomenuté
5.8.2016
Projekt „FORGET HERITAGE“ neboli „Zapomenuté dědictví“ je tříletý projekt běžící v rámci operačního programu INTERREG Central Europe, který odstartoval dne 1. 6. 2016.

Město Ústí nad Labem jako jediné v České republice je součástí tohoto nadnárodního projektu.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy a určení inovativních modelů řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování.

Většina měst je charakteristická existencí nevyužívaných historických budov, které určovaly historii místní komunity. Zanedbané budovy mají negativní dopad na okolní prostředí, které se tak stává nevyužívaným prostorem a často se tak zapomíná i na místní historické paměti.

Heslo „Nové myšlenky potřebují staré budovy“ je právě pro projektové partnery výzvou najít inovativní a udržitelné řešení pro ochranu a zhodnocení kulturního dědictví střední Evropy a zvýšení jeho ekonomické hodnoty.

Cílem partnerské spolupráce je připravit a poskytnout ostatním městům doporučení, jak zvýšit skrytý potenciál kulturního dědictví, jež pozitivně ovlivní kvalitu života občanů a také kulturní a tvůrčí odvětví. V rámci projektu tedy vznikne strategie, která má poskytnout návod jak o historické budovy pečovat. Strategie bude sloužit jak pro město Ústí nad Labem a další partnery v rámci tohoto projektu, tak i pro ostatní města, která se jí budou moci inspirovat.

Web projektu:   http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Partneři projektu:
· Město Janov (Itálie)
· Institut ekonomického výzkumu – Lublaň (Slovinsko)
· Regionální rozvojová agentura – Lublaň (Slovinsko)
· Město Norimberk (Německo)
· Město Bydhošť (Polsko)
· Kulturní inovační a kompetenční asociace (Maďarsko)
· Město Rijeka (Chorvatsko)
· Region Lombardie (Itálie)
· Město Varšava (Polsko)

Rozpočet:
Celkový rozpočet projektu: 2.470.570,45 €
Evropský fond pro regionální rozvoj: 2.048.805,40 €
Spolufinancování z národních zdrojů: 421.765,05 €