Program pro poskytování dotací v oblasti kultury

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury
25.9.2019
Město vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020.


Kategorie programu:

A. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

B. Dotace na realizaci kulturní akce a projektu

C. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového

nebo mezinárodního charakteru

D. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

 

Termín pro podávání žádostí:

Podávat žádosti o dotace ve všech výše uvedených kategoriích bude možné v období od 29. října do 18. listopadu 2019.

Upozornění pro žadatele v kategoriích B a D! Jednou z povinných příloh je také potvrzení o nahlášení přesného termínu konání akce, o které žadatel požádá na e-mailu rezervace.kultura@mag-ul.cz.

Informace o vyhlášeném programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 a formuláře žádostí je možné získat na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz (sekce občan, potřebuji si vyřídit, volnočasové aktivity, dotace v oblasti kultury) a na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb (Bc. Čmejlová Martina, č. dv. 249, tel. 475 271 345, e-mail: martina.cmejlova@mag-ul.cz; Ing. Linda Štrymplová, č. dv. 288, tel. 475 271 584, e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz).