Pronájem Větruše prodloužen a rozšířen i o vyhlídkovou věž

Pronájem Větruše prodloužen a rozšířen i o vyhlídkovou věž
7.2.2017
Rada města schválila společnosti EKOFIN PC s.r.o., která užívá nebytové prostory v areálu Větruše od roku 2012, prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, tedy do roku 2032. Společnost zároveň vyšla městu vstříc a v rámci dohody přistoupila současně s prodloužením nájmu také na pronájem vyhlídkové věže.

Majetková komise projednávala tento požadavek, kde byly uvedeny důvody žádosti o prodloužení nájmu. Společnost provedla rozsáhlou rekonstrukci objektu za téměř 12 mil. korun a v budoucnu se chystá dalších 5 mil. korun zainvestovat do interiéru restaurace a kuchyně. Za dobu trvání nájmu se společnost chlubí vysokým standardem nabízených služeb i propagací regionu. Společnost zároveň vyšla městu vstříc a v rámci dohody přistoupila současně s prodloužením nájmu také na pronájem vyhlídkové věže, kterou doposud spravovaly Městské služby města Ústí nad Labem. Kompletním pronájmem ušetří město na mzdových nákladech za provoz vyhlídkové věže (úspora cca 0,5 mil. korun), získá zároveň navíc prostředky za pronájem věže. Společnost EKOFIN PC tak bude mít v nájmu kompletní areál, a to za následujících podmínek:

a)        nájem se sjednává na dobu 20 let

b)        předmět nájmu se rozšiřuje o vyhlídkovou věž v objektu Větruše č. p. 392 

v k. ú. Ústí nad Labem

c)        nájemné za vyhlídkovou věž ve výši 18.000 Kč/rok bez DPH

d)        vyhlídková věž bude provozována v souladu s návštěvním řádem ze dne 

13. 1. 2011 

e)        provozní doba bude min. v rozsahu návštěvního řádu ze dne 13. 1. 2011

f)         vstupné bude max. do výše 10 Kč/osoba