Průchod přes golfové hřiště je opět otevřen

Průchod přes golfové hřiště je opět otevřen
19.4.2017
Magistrát řešil uzavřený průchod přes golfové hřiště směrem od Habrovic.

 

Na základě výsledku jednání s provozovatelem hřiště byl opětovně otevřen průchod přes golfové hřiště ze směru od Habrovic.

Důvodem k uzavření byla obava z možného zranění osob, které nedodržují stanovená pravidla o pohybu v areálu golfového hřiště.

Obě strany, tedy provozovatel a Magistrát města Ústí nad Labem, žádají občany, kteří využívají průchod golfovým hřištěm, aby dodržovali pokyny na instalovaných cedulích a pohybovali pouze po cestách k tomu určených. Dodržováním pokynů tak zabrání možnému vážnému úrazu.

Děkujeme za pochopení.