První etapa úpravy zeleně

První etapa úpravy zeleně
8.9.2016
Město Ústí nad Labem spustilo první etapu nové úpravy zeleně. Tato etapa je zaměřena na centrum města, které by mělo být postupně reprezentativnější a vzhlednější.

V letních měsících proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Osazení kruhových objezdů, plochy u OD LABE a jejich údržba“. Úpravy se týkají okružní křižovatky v ulici Masarykova (nad hotelem Vladimír), okružní křižovatky na Klíši (Hvězda), okružní křižovatky v Doběticích a plochy u obchodního domu LABE.

Během léta byly již instalovány závěsné květináče na kruhovém objezdu nad Vladimírem. Každé jaro se sem znovu budou květináče instalovat s předem napěstovanými letničkami.

Také okružní křižovatka na Klíši u Hvězdy bude osazena letničkami. Současná travnatá plocha bude na podzim vyměněna za trvalky a macešky, které na jaře nahradí čerstvě vysazené letničky.

Na podzim proběhnou na kružní křižovatce v Doběticích (vedle supermarketu Lidl) stavební úpravy. Z velkých žulových kostek vznikne nový prstenec, v němž bude na jaře roku 2017 založena nová výsadba s kvetoucími keři, okrasnou trávou a trvalkami.

Upravena bude také plocha u OD LABE, která je na frekventovaném místě a zasluhuje více péče. Na podzim dojde k odstranění stávajících škump a sejmutí travního drnu, poté bude založena nová výsadba. Pás ve středu plochy bude tvořen keři a kvetoucími trvalkami, na zbytku plochy se budou střídat v létě letničky, na zimu macešky.

Na základě výběrového řízení (za jeden milion korun do roku 2019) proběhnou do konce roku 2016 všechny zmíněné úpravy ploch (odstranění stávající zeleně, terénní úpravy, stavební úpravy, nová výsadba), po zbytek roku bude probíhat jejich údržba.

„Další etapy úpravy zeleně nejen na kruhových křižovatkách se plánují. Chceme, aby město květinami a novými rostlinami ožilo," řekla primátorka Věra Nechybová.