Radní projednali návrh rozpočtu na rok 2018

Radní projednali návrh rozpočtu na rok 2018
13.11.2017
Návrh rozpočtu města pro rok 2018 počítá s předpokládanými příjmy ve výši 1, 672 miliardy korun. Výdaje mají dosáhnout částky 1,899 miliardy korun.

 

Rozdíl 227 milionů korun bude pokryt z oblasti financování tř. 8 jako je např. hospodářský výsledek z minulých let nebo nedočerpaný rozpočet r. 2017. V neinvestiční části (neinvestiční příjmy mínus neinvestiční výdaje) je návrh rozpočtu 2018 sestaven jako přebytkový. Na neinvestiční výdaje je určeno 1,492 miliardy korun, z toho se pro městské obvody počítá s částkou 131,3 miliony korun. Po jednání s obvody je tradičně stanoveno, že prostředky na kulturní akce bude rada města projednávat na základě požadavků obvodů následně až po schválení rozpočtu pro r. 2018.

Investiční výdaje překročí 406 mil. Kč a budou kryty z vytvořeného přebytku hospodaření v neinvestiční části, dále z dotací a z kladného hospodářského výsledku předchozích let včetně z nedočerpaného investičního rozpočtu r. 2017.

Současně požadavky na další investiční akce, které jsou nad rámec možných finančních zdrojů, jsou řešeny zařazením do zásobníku projektů pro případné zařazení do rozpočtu v následujících letech.

Město již několik let hospodaří bez úvěrů, naopak každý rok je snižuje o 102 mil. Kč. „Na návrhu rozpočtu velmi intenzivně pracujeme již od srpna. Toto je náš návrh, který předáváme zastupitelům k případným návrhům změn. Zastupitelům jsem posílala informace k rozpočtu s nabídkou k projednání i s výzvou, aby předložili své návrhy úprav i s tím, kde případně škrtat. Samozřejmě zájem zastupitelů očekávám. Máme čtyři týdny na diskuzi, abychom do jednání zastupitelstva doladili požadavky jednotlivých zastupitelů.,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

Mezi největší výdaje bude patřit částka 221 milionů pro dopravní podnik, 87,9 milionu pro městskou policii nebo 50,8 milionu pro podporu sportu.

K největším investičním akcím se řadí rekonstrukce venkovního areálu plavecké haly Klíše vč. projektové dokumentace za 53,3 milionu korun, rekonstrukce budovy magistrátu - přepážkové centrum za 30 milionů korun, do rekonstrukce komunikací a dalších úprav město vloží více než 35 milionů korun. Na tzv. participační projekty, o kterých budou moci rozhodnout občané, rozpočet počítá s rezervou 5 milionů korun.