Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Předlicích začala

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Předlicích začala
5.4.2017
Rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu byla zahájena v Předlicích v Hrbovické ulici a v místě křižovatky ulic Hrbovická, Majakovského a Tovární.


Stavba probíhá v koordinaci s plánovanými investičními akcemi statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje – výstavbou kruhového objezdu v místě křižovatky a rekonstrukcí komunikace Hrbovická – Majakovského.
V Hrbovické ulici je jednotná gravitační kanalizace, její stoka z roku 1930 je v havarijním stavu - místy je stoka zborcená a kamera tam vůbec neprojede. V místě křižovatky je vedena betonová kanalizace, která odvádí odpadní vody ze čtyř městských domů. V těsném souběhu s kanalizací vede Hrbovickou ulicí litinový vodovod, který pochází z roku 1968. Řad je také v nevyhovujícím technickém stavu a často poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny pod asfaltobetonovou komunikací v hloubce do 2,5 metru.
Vzhledem k plánované výstavbě kruhového objezdu v místě křižovatky rozhodla Severočeská vodárenská společnost o výměně kanalizace a vodovodu v Hrbovické ulici a dostavbě krátkých úseků vodovodu s vymístěním sítí z původní trasy v křižovatce.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. března. Stavební práce začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. srpna letošního roku.