Revitalizace stromořadí v ulici Klíšská

Revitalizace stromořadí v ulici Klíšská
3.2.2017
Město Ústí nad Labem podá žádost na Nadaci ČEZ o příspěvek na revitalizaci stromořadí v ulici Klíšská.

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení „Stromy,“ v rámci kterého mohou žadatelé podávat žádost o příspěvek na výsadbu zeleně. Stromořadí v ulici Klíšská bylo vyhodnoceno jako jedno ze stromořadí v Ústí nad Labem s výrazně zhoršenou vitalitou stromů. V roce 2016 byla provedena pasportizace zeleně se zjištěním, že jednostranné stromořadí podél ulice Klíšská je vysazeno v cca 2 m širokém pásu mezi vozovkou a chodníkem. V podrostu stromů se nachází místy zapojené výsadby keřů. Keře jsou udržovány řezem a většinou nejsou v dobré kondici. Původně se jednalo asi o stromořadí sakur, z nichž zbylo pouze několik jedinců ve velmi špatném zdravotním stavu. Následně došlo k dosadbě lip a javoru klenu v různých kultivarech. Ani jedna dosadba nebyla koncepčně dotáhnuta do konce. Ve výsadbě se pak nachází i několik jedinců jeřábu a jasanu. Celý porost působí neuceleným dojmem. Dřeviny jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Nejlépe prosperují jedinci javoru klenu. 26 % dřevin je ve zdravotním stavu III. a IV. a 23 % dřevin má sníženou provozní bezpečnost. 55 % dřevin má zhoršenou až výrazně zhoršenou vitalitu. Průběžně dochází k dosadbám za pokácené stromy. I mladé stromy však dostatečně neprosperují.

Jako nová výsadba pro revitalizaci byl zvolen druh javor klen (Acer pseudoplatanus), který je nenáročný na teplo, světlo a zasolení a v tomto prostoru se mu daří. Koruna je rozložitá, po výsadbě bude potřeba provádět výchovný řez s důrazem na zvýšení a tvarování korun.

Vysazeno bude celkem 21 javorů, výsadbě bude předcházet odstranění stávajících stromů se zhoršenou vitalitou.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 167 tis. Kč, maximální výše nadačního příspěvku je 150 tis. korun.