Rezignace ředitele ZOO Ústí nad Labem

Rezignace ředitele ZOO Ústí nad Labem
2.3.2017
Rada města vzala na vědomí rezignaci Ing. Lubomíra Moudrého na post ředitele ZOO Ústí nad Labem, p. o. ke dni 28. února 2017.

Ing. Lubomír Moudrý v rezignaci, doručené Kanceláři primátorky dne 1. března 2017, uvádí, že se funkce vzdává z rodinných důvodů.

V souladu s ustanovením § 73a odst. 1 zákoníku práce nastávají účinky rezignace ke dni následujícímu po dni doručení rezignace, tedy ke dni 2. března 2017.

Rada města pověřila řízením ZOO Ústí nad Labem, p. o. dosavadního zástupce ředitele Ing. Romana Končela, a to s platností od 3. března 2017 do doby jmenování nového ředitele organizace.

Rada města uložila vedoucí Odboru městských organizací a školství Magistrátu Ústí nad Labem zpracovat a předložit Radě města k projednání vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Zoologické zahrady, příspěvkové organizace města Ústí nad Labem, včetně členů výběrové komise a jejich náhradníků.