Rozpočet města na rok 2018 zastupitelé schválili

Rozpočet města na rok 2018 zastupitelé schválili
7.12.2017
Návrh rozpočtu města pro rok 2018 schválili zastupitelé města. Jednání provázela obsáhlá diskuse a zazněla řada pozměňovacích návrhů. Kompromisní materiál předložila primátorka Věra Nechybová.

 

Rozpočet počítá s předpokládanými příjmy ve výši 1, 682 miliardy korun. Výdaje mají dosáhnout částky 1,899 miliardy korun. Rozdíl bude pokryt z oblasti financování tř. 8 jako je např. hospodářský výsledek z minulých let nebo nedočerpaný rozpočet r. 2017.

Rozpočet byl doplněn o pozměňovací návrhy na schůzce zástupců politických stran během přestávky jednání zastupitelstva. „Nakonec se nám podařilo vše dohodnout během pouhé 1, 5 hodiny, zapracovali jsme návrhy a rozpočet se společně podařilo schválit. Pokud by dříve byla ochota zastupitelských klubů ke společnému jednání nad předloženým návrhem, bylo by vše v průběhu jednání zastupitelstva snazší. Přesto dohoda nastala, byli jsme k návrhům vstřícní, vždyť jde přeci o soulad ve prospěch našich občanů ve městě, Jsem ráda, že se mi podařilo sladit názory všech, vyhovět všem v rámci možností a město může s prostředky pro příští rok pracovat,“ komentovala projednávání rozpočtu primátorka Věra Nechybová.

Přesunem prostředků byly například posíleny investice pro městské obvody. „Není důvod nevyhovět požadavkům obvodů, pokud jsou oprávněné. Jsou to všechno prostředky pro naše obyvatele města,“ doplnila primátorka Věra Nechybová. Na vybudování parkoviště na sídlišti Skalka půjde pět milionů korun, 2,5 milionu je určeno na ústřední herní komplex v parku na Severní Terase, rezerva na investiční akce na Střekově činí 4 miliony korun. Rozpočet každé základní školy bude posílen o sto tisíc korun – celková částka je 1,9 mil. Kč. Pro DDM jde o 450 000 korun. Položka na případné demolice zdevastovaných objektů byla zvýšena o 17 milionů korun. Rezerva na rekonstrukci zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice činí 5 milionů korun. Na vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal se počítá se čtyřmi miliony korun. Na opravu hřbitovní kaple v Krásném Březně zastupitelé schválili 3,5 mil. Kč.

K největším investičním akcím se řadí rekonstrukce venkovního areálu plavecké haly Klíše vč. projektové dokumentace za 53,3 milionu korun, rekonstrukce budovy magistrátu - přepážkové centrum za 30 milionů korun, do rekonstrukce komunikací a dalších úprav město vloží více než 35 milionů korun. Na tzv. participační projekty, o kterých budou moci rozhodnout občané, rozpočet počítá s rezervou 5 milionů korun.

Podrobné znění rozpočtu bude zveřejněno na webu města.