Rozpočtové opatření na úpravy v ulici Tovární

Rozpočtové opatření na úpravy v ulici Tovární
19.12.2016
V odboru dopravy a majetku byly převedeny prostředky ve výši 2,780 mil. korun na akci „Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy“.

Původně mělo dojít pouze k drobným stavebním úpravám, po letošních dvou těžkých dopravních nehodách na přechodu pro chodce u zastávek MHD „Sklárna“ byla projektová dokumentace rozšířena o úpravy stávajících přechodů pro chodce tak, aby došlo k celkovému zvýšení bezpečnosti na této komunikaci. Málo frekventované přechody pro chodce budou přestavěny na místa pro přecházení se všemi souvisejícími bezpečnostními prvky, nejvíce využívaný přechod pro chodce u zastávek MHD „Sklárna“ pak bude přestavěn tak, aby zajišťoval zvýšenou bezpečnost chodců. Na tuto akci v současné době probíhají potřebná správní řízení. Pokud bude přát počasí, realizace celé akce by mohla proběhnout do dubna 2017.