Sankce za odbavovací systém bude minimální

Sankce za odbavovací systém bude minimální
20.6.2017
Primátorce Věře Nechybové se podařilo podstatně snížit hrozící sankci za nerealizovaný elektronický odbavovací systém v MHD, která mohla být až ve výši 30% z celkové dotace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Mobilita.

 

Elektronický odbavovací systém byl součástí zmíněného Integrovaného plánu, který realizoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Zavedení systému však komplikovalo několik okolností, které město nemohlo ovlivnit.

„Nejdříve byla činnost Regionálního operačního programu na delší dobu pozastavena. Když město spustilo realizaci odbavovacího systému, napadl výběrové řízení neúspěšný dodavatel. Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže trvalo tak dlouho, že prošly všechny termíny. Výbor Regionální rady se záležitostí zabýval a dnes (20. června) jsem měla možnost zúčastnit se jednání a členy Výboru jsem přesvědčila, že v tomto případě byla míra závažnosti v kategorii „méně závažné“ a navíc je město připraveno jednat o dokončení projektu Elektronického odbavovacího systému i bez dotace. Výbor Regionální rady nakonec stanovil sankci odpovídající této kategorii ve výši 10 000 korun,“ informovala primátorka Věra Nechybová.

Elektronický odbavovací systém by se přesto v ústeckých trolejbusech a autobusech objevit měl. Město spolu s dopravním podnikem připravuje záměr na pořízení systému, který by podstatně zjednodušil odbavení cestujících a přinesl by jim při využívání služeb dopravního podniku řadu výhod. O jeho financování by mělo jednat středeční zastupitelstvo města.

Součástí IPRM Mobilita byl například nákup nových vozidel, vybudování nových zálivů zastávek a projekt inteligentních zastávek. Celková dotace přesáhla 165 milionů korun.