Senioři se zaměřili na třídění odpadů

Senioři se zaměřili na třídění odpadů
5.12.2017
Tématem třídění odpadů se zabýval cyklus přednášek, který v domovech seniorů a v Domě kultury uspořádal Odbor životního prostředí magistrátu.

 

Na přednáškách spolupracovala společnost EKO-KOM, provozující systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Přednášky o systému a způsobech nakládání s odpady v Ústí nad Labem jsou součástí dlouhodobého projektu Směsný není směšný, který byl zahájen v roce 2016. Senioři se dozvěděli, jak správně třídit, důvody proč má třídění význam, i to, co se s vytříděnými odpady dále děje-k čemu všemu se dají využít a kde se s nimi v přepracované formě mohou v běžném životě setkat.

Součástí přednášek byly i vědomostní kvízy a další soutěže. Potěšující byl zájem seniorů o danou problematiku, jejich vědomosti a zejména chuť stále se vzdělávat, za což jim patří upřímné poděkování.