Spuštěna anketa zdravého města

Spuštěna anketa zdravého města
20.7.2016
Dnešním dnem byla spuštěna anketa, kde si můžete určit priority MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM SEVERNÍ TERASA.

Dotazník je uveřejněn na webu města Ústí nad Labem, webu městského obvodu Severní Terasa,  FB statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Severní Terasa, v Městských novinách nebo je k dispozici v Informačním středisku města Ústí n. L., Mírové nám. 1/1; na vrátnici Magistrátu města Ústí n. L., Velká Hradební 8; na vrátnici Úřadu městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

Dotazník můžete odevzdat do schránek označených „ANKETA – Fórum Zdravého města“, které jsou umístěny v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové nám. 1/1, na vrátnici Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8 a na vrátnici Úřadu městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2823/2; nebo zaslat naskenované e-mailem na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz.

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21 a je anonymní. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz, www.severni-terasa.cz, FB Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Severní Terasa.


Děkujeme za Váš čas a zájem o budoucnost našeho obvodu.