Stanovisko města k realizaci sociálního bydlení

Stanovisko města k realizaci sociálního bydlení
28.2.2017
Rada města reagovala na aktuální situaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na sociální bydlení. Cílem výzev je vytvořit podmínky, aby sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením měly snadnější cestu k vlastnímu bydlení. K získání podpory ministerstva je pro žadatele podpůrným dokumentem stanovisko obce. O stanovisko k projektu sociálního bydlení v Ústí nad Labem aktuálně požádaly dva subjekty.

Rada se jednoznačně shodla, že do doby schválení zákona o sociálním bydlení nebude vydávat jakákoliv stanoviska obce k projektům zaměřeným na problematiku sociálního bydlení.

Současně rada města pověřila oddělení koncepcí z odboru strategického rozvoje zpracováním analýzy potřebnosti sociálního bydlení v celé ORP.