Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu v Krásném Březně

Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu v Krásném Březně
16.10.2017
Rada města vyčlenila 800 000 korun na projektovou přípravu zlepšení dlouhodobě nevyhovujících podmínek pro provoz pečovatelské služby, která v současné době sídlí v pronajatých prostorách.

 

Záměrem je vytvoření zázemí pro terénní sociální službu - pečovatelská služba. Pro tento účel byl vybrán dlouhodobě neužívaný objekt v majetku města v ulici Neštěmická 37/795, Krásné Březno, který chátrá. Tento objekt svým umístěním a uspořádáním může zaručit další rozvoj a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb. Objekt je třeba upravit pro potřeby personálu i klientů tak, aby mohlo vzniknout důstojné zařízení pro pečovatelskou službu s rozšířením služeb např. o půjčovnu kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, jejichž zdravotní stav a stavební bariéry domácího prostředí neumožňují zajistit hygienickou péči, praní prádla atd. Dále by zde mohlo vzniknout bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství a místo pro komunitní práci.


Na rekonstrukci bude město žádat o dotaci.