Ústecké dětské slyšení

Ústecké dětské slyšení
26.1.2017
Ústecký parlament dětí a mládeže ve spolupráci s magistrátem pořádal další ze svých pravidelných slyšení.

Letošní slyšení proběhlo v sále zastupitelů města, zájem o dění ve městě účastníci projevili skutečně nejen množstvím dotazů, ale také počtem účastníků, kteří sál téměř zaplnili.

Na setkání s mladou generací přišli představitelé města Ústí nad Labem v čele s primátorkou Věrou Nechybovou. Otázky na téma bezpečnosti města, provozu jezera Milada nebo rekonstrukcí významných dominant města odpovídali nejen zástupci samosprávy, ale také odborníci daných témat a představitelé organizací města. Účastníky dětského slyšení také zajímala oprava mostu E. Beneše, opravy chodníků a komunikací i úpravy sportovišť a mnoho dalších témat.

„Jsem ráda, že mladá generace přichází s náměty a dotazy, jak změnit a zlepšit naše město. Vždy budu ráda naslouchat těm, kteří mají v tuto chvíli nezkreslený a nikým neovlivněný názor na danou věc a ráda si pohled mladé generace vyslechnu a nechám se inspirovat k dalším krokům,“  řekla primátorka města Věra Nechybová.