Ústí by se rádo stalo centrem čistých technologií

Ústí by se rádo stalo centrem čistých technologií
23.1.2017
U jednoho stolu usedli zástupci organizací, které mají společný zájem: spojit síly a vytvořit z Ústí nad Labem Centrum vývoje a výzkumu v oblasti autonomního systému řízení a čistých technologií.

Jednání proběhlo za účasti primátorky Věry Nechybové a náměstků Jiřího Madara a Pavla Dufka, přítomní byli např. profesor Michna z Fakulty výrobních technologií UJEP, děkan přírodovědecké fakulty UJEP doc. Pavlík, profesor Svitek z ČVÚT, vládní zmocněnkyně pro Ústecký kraj Gabriela Nekolová, zastupitel města Ústí nad Labem Martin Hausenblas a další.

Všichni přítomní se shodli na tom, že pro přilákání investorů v této oblasti je rozhodující vytvořit vhodné podmínky ve městě například vyřešením brownfieldů, rozvojem univerzity, vytvořením podmínek pro podnikání, podporu inovací a řadu dalších kroků pro zatraktivnění města.

Závěrem jednání byla zájem společnými silami vlády, kraje, města a podnikatelů vybudovat atraktivní město pro příchod investorů v těchto atraktivních oborech. Představitelé města vnímají potenciál například ve vládním projektu restrukturalizace Ústeckého kraje, jehož postup vláda schválila.

Shoda všech dala jasný impuls pro další jednání ve prospěch centra čistých technologií, které se uskuteční již následující měsíc.