V objektu Čelakovského zbývá zaplnit pouze pár bytů

V objektu Čelakovského zbývá zaplnit pouze pár bytů
14.9.2023
Od zahájení provozu zrekonstruovaného objektu uběhly více jak tři měsíce. Vzniklo zde 16 sociálních a 17 dostupných bytů.

Většina bytů je již obsazena novými nájemníky. Nejvíce volných bytů je pro vozíčkáře, osoby se zhoršenou pohyblivostí a seniory.

Na současný stav a obydlenost objektu se přišli podívat představitelé města a Rady seniorů Ústí nad Labem. Prohlídky se účastnili náměstek primátora Tomáš Vlach, členky Komise sociálně zdravotní problematiky a místní Agendy 21 Lenka Vonka Černá a Alena Pinkasová a předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postižených Milena Černá.

„Nájemci jsou s bydlením v městských bytech spokojeni. Nedávno jsme obsadili i městský byt, kde je zajištěna podpora pečovatelské služby, klienti tak mohou využívat dalších služeb od domovníka až po nabídku obědů v přilehlé jídelně. Hlavní výhoda je však nižší nájemné umožňující platit další výdaje na potraviny, léky a podobně,“ uvedl náměstek Vlach.

V ulici Čelakovského 806/4, Ústí nad Labem – Krásné Březno vzniklo celkem 16 sociálních bytů. Určené jsou primárně pro cílovou skupinu nízkopříjmových seniorů. Jedná se o sociální byty o velikosti 1+1 nebo 2+1. Nájemcem může být pouze osoba, která splňuje definici způsobilé domácnosti dle nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Dalších 17 dostupných bytů je určeno primárně pro domácnosti občanů, jejichž člen pracuje ve veřejných službách, jako například zaměstnanec integrovaného záchranného systému, učitelé a další personál škol či domovů pro seniory aj.

Informace a formuláře k bytům naleznete zde.

Město Ústí nad Labem koupilo ubytovnu téměř před deseti lety od společnosti CPI. Budova byla zničená původními nájemci. Odkupem budovy přispělo město k celkovému zklidnění lokality.

V rámci rekonstrukce bylo realizováno kompletní zateplení fasády a střechy objektu, výměna všech vnějších i vnitřních výplní otvorů, nové rozvody vody, vytápění, elektro, osazení s tím souvisejících předmětů a komponentů (klozety, umyvadla, vany, otopná tělesa, zásuvky, vypínače, osvětlení, kamerový systém, výtah apod.). Zároveň byly provedeny práce spočívající v aplikaci nových vnitřních omítek, úprav podlah a osazení nových podlahových krytin a dalšího vybavení (kuchyňské linky, vestavěné skříně).

Rekonstrukci bývalé ubytovny provedla společnost SIM stavby, která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 26 790 000 Kč bez DPH. Statutární město Ústí nad Labem využilo formu podpory dotace na sociální byty a formu podpory zvýhodněného úvěru na dostupné byty. Projekt je financován ze Státního fondu podpory investic formou dotace ve výši 16 435 656 Kč, max. však do výše způsobilých nákladů, a úvěrem ve výši 15 225 434 Kč.