V parku u Drug-Out budou kamery

V parku u Drug-Out budou kamery
13.6.2017
Občané požadují vymístění spolku Drug-Out a revitalizaci parku v bezprostředním okolí současného sídla spolku, který mimo jiné poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách.

 

Vedení města vnímá umístění organizace v centru města a v blízkosti mateřské školy a knihovny jako nevhodné a konfliktní. Zástupci města jednali s organizací, které však umístění nevnímá jako problematické. Spolek sídlí v soukromém objektu a stavební úřad neshledal nesoulad působení spolku s povoleným způsobem využití objektu užívaného jako zdravotnické zařízení. To znamená, že není právní nárok na kroky, které by vedly k vymístění spolku z tohoto objektu.

Rada města souhlasila s instalací 3 mobilních kamer v prostoru parku. Pro zabezpečení pořádku a bezpečnosti budou probíhat častější namátkové kontroly přítomných osob i stavu údržby a úklidu. Otázkou revitalizace přilehlého parku se zabývaly komise Rady města Ústí nad Labem, které se shodly, aby byly v parku instalovány kamery, zvýšil se dohled městské policie a byla doporučena revitalizace zeleně v okolí objektu.