Vedení města vyjednalo čtyřistatisícovou cenu za odkup nemovitostí v ulici Na Nivách

Vedení města vyjednalo čtyřistatisícovou cenu za odkup nemovitostí v ulici Na Nivách
13.3.2017
Zastupitelstvo města uložilo 26. 9. 2016 náměstkovi Pavlu Dufkovi úkol vést další jednání ve věci odkupu nemovitostí v ulici Na Nivách.

Na základě vyjednávání zaslal dne 22. 12. 2016 advokát zastupující majitele nemovitostí upravenou nabídku z původních 3 mil. korun na kupní cenu 400 tisíc korun s tím, že po složení kupní ceny do advokátní úschovy dojde k uvolnění zástavních práv, která jsou na nemovitostech zapsaná.

Návrh na odkup nemovitostí bude předložen zastupitelům na dubnové jednání zastupitelstva města s doplňujícími informacemi k případným možnostem dotací. V této záležitosti současně město bude žádat o výjimku v rámci další výzvy dotací na demolice z MMR. Dále vedení města předložilo požadavky do projektu Restart o vyhlášení speciálního dotačního titulu pro města právě na demolice, které nebyly možné realizovat v první vlně dotací MMR. Na základě výsledku jednání o pilířích restrukturalizace Ústeckého kraje by se požadované výzvy v akčním plánu měly objevit právě jako podpora pro oblasti postižené průmyslovou minulostí.

Současně bude zastupitelům předložen odhad demolice dle ceníku přibližně za 106 mil. korun, konečná cena by však vyšla až z případného výběrového řízení.

Součástí projednaného a radou města odsouhlaseného návrhu na odkup jsou možnosti případného využití, které byly zpracovány městským architektem. Návrh vymezuje 4 základní prvky:

  • veřejný prostor ulice se stromořadími, ponechat zelené doprovodné plochy, rozšířit prostor ulice s chodníky
  • prostor pro umístění viladomů, celkem 5 domů s předzahrádkami, výška 4 NP s ustupujícím posledním patrem 5 NP, počet bytů 16–18, celkem kapacita 80 bytů
  • prostor pro hřiště dětem do 12 let, oplocené, vybavené herními prvky a mobiliářem, prostor pro dospívající mládež
  • parková úprava

Jako druhou etapu revitalizace ulice Na Nivách lze doplnit zrcadlově druhou řadu viladomů.