Veřejná konference k Územní studii krajiny

Veřejná konference k Územní studii krajiny
26.9.2017
Veřejná konference na téma Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem se uskuteční 11. října 2017 od 15.00.

 

Konference se bude konat v zasedacím sále zastupitelstva budovy magistrátu na Lidickém náměstí. Součástí programu bude výklad hlavního zpracovatele studie Ing. arch. Ladislava Komrsky.

Analytická část Územní studie krajiny je k veřejnému nahlédnutí na Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem (Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 6. patro) a na webových stránkách Odboru investic a územního plánování do 11. října 2017. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

K analytické části Územní studie krajiny mohou u pořizovatele uplatnit připomínky relevantní orgány státní správy, obce na území ORP Ústí nad Labem, okolní ORP a veřejnost. Na veřejné konferenci může být konzultováno řešení případných připomínek.

Projekt Územní studie krajiny je spolufinancován Evropskou Unií a je hrazen z Operačního programu 06 Integrovaný regionální operační program,