Všechny školy by měly mít kamery

Všechny školy by měly mít kamery
17.3.2017
Vedení města se zabývalo současným velmi neuspokojivým stavem zabezpečení škol. Proto bylo zabezpečení veřejného prostoru v blízkosti základních a mateřských škol tématem jednání Komise prevence kriminality Rady města Ústí nad Labem.

Na základě zpracovaného seznamu jsou známy školy, kde je instalovaný kamerový systém, a co je prostřednictvím kamer monitorováno. Z celkového počtu 20 objektů včetně Domu dětí a mládeže má 8 budov kamerový systém, z toho pouze 6 objektů má monitorovaný hlavní vchod do budovy.

Tato skutečnost je pro současné vedení města neakceptovatelná. „Bezpečnost dětí v našich školských zařízení je pro nás důležitá, proto se pokusíme ihned zareagovat na zjištěný nedostatek, který jsme zdědili. Školám zajistíme kvalitní monitorování přístupu do objektů,“ řekl náměstek primátorky Jiří Madar. Na důležitosti instalace mobilních kamer k základním školám se jednohlasně shodli i členové komise prevence kriminality.

Rada města se tak projektem instalace bude zabývat. „Jednoznačně pro tyto účely finanční prostředky v rozpočtu vyčleníme,“ sdělila primátorka města Věra Nechybová a doplnila: „Do budoucna se budeme zabývat i podobnou analýzou pro mateřské školky.“