Vyhláška o požívání alkoholu na veřejnosti byla aktualizována

Vyhláška o požívání alkoholu na veřejnosti byla aktualizována
6.4.2017
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

 
Oproti předchozí vyhlášce byly rozšířeny lokality, kde se alkohol nesmí požívat. Stalo se tak na základě požadavků jednotlivých městských obvodů a na doporučení Městské policie Ústí nad Labem, jejíž strážníci veřejné prostory v loňském roce monitorovali. Zastupitelé vzali v úvahu i návrhy občanů, které zazněly v diskusi, a do vyhlášky doplnili některé lokality obvodu Město. Veřejné popíjení alkoholu je tak zakázáno například na frekventovaných místech, v okolí škol nebo v parcích.

Rada města Ústí nad Labem může udělit výjimku ze zákazu pro prostory a dobu konání kulturních, sportovních a společenských akcí (např. typu vinobraní, poutí, trhů a jarmarků) a to na základě žádosti pořadatele. Výjimku mají i restaurační zahrádky a předzahrádky poskytující hostinskou činnost. Zákaz se nebude týkat ani oslav Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.