Vyhláška o zrušení poplatků za odpad platí

Vyhláška o zrušení poplatků za odpad platí
28.11.2017
V souladu se zákonem schválili zastupitelé v září vyhlášku o zrušení poplatku za odpad. Potvrdilo to Ministerstvo vnitra ČR.

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva se vyhláškou zabýval na základě podnětu, podle kterého nebyla vyhláška schválena v souladu se statutem města, její znění nebylo konzultováno s městskými obvody. Jméno podavatele ministerstvo městu nesdělilo.

V obsáhlém sdělení ministerstvo konstatovalo, že vyhláška byla schválena v souladu se zákonem o obcích. O svolání zastupitelstva i o předložených materiálech byli zastupitelé i veřejnost v zákonném termínu informováni. Vydávání vyhlášek je vyhrazeno zastupitelstvu města a schválil ji nadpoloviční počet 24 zastupitelů města. Splněny byly i další náležitosti a jedná se o platný a účinný právní předpis města.

Ministerstvo připustilo, že mohl být porušen statut města, podle jehož článku 21 měla být vyhláška před projednáním v zastupitelstvu předložena městským obvodům. „Neprojednání návrhu obecně závazné vyhlášky statutárních měst s městskými částmi či obvody není podle zákona o obcích podmínkou pro nabytí platnosti a ani nezpůsobuje její nezákonnost,“ uvádí ve svém sdělení Ministerstvo vnitra ČR.

„Vyhlášku jsme původně připravovali s osvobozením od plateb pro děti a seniory. Dva obvody se k návrhu vůbec nevyjádřily, od dalších dvou přišly jen dílčí úpravy. Na jednání rady města jsem podala protinávrh poplatky úplně zrušit, protože to bývalé vedení města občanům slíbilo a od toho slibu později upustilo. Považuji to za dluh, který město vůči lidem má. S tímto návrhem jsme šli do zastupitelstva a většina zastupitelů to podpořila,“ vysvětlila primátorka Věra Nechybová.