Vzácný nález se podařil archeologům ústeckého muzea

Vzácný nález se podařil archeologům ústeckého muzea
8.11.2017
Rozsáhlé pravěké sídliště našli při záchranném výzkumu nedaleko Palivového kombinátu v Hrbovicích archeologové Muzea města Ústí nad Labem.

 

Na ploše přibližně dvou hektarů má vyrůst skladovací hala. Archeologové tu objevili řadu vzácných nálezů včetně hrobů z pozdní doby kamenné a sídliště z mladší a pozdní doby bronzové. Naprostá většina sídlištních objektů (kůlových, zásobních, odpadních a těžebních jam) zachycených v dolní jižní části plochy patří kultuře nálevkovitých pohárů (cca 3800 – 3350 př. Kr.).

„Jde zřejmě o jedno z dosud největších sídlišť kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách. V jedné ze sídlištních jam byl dokonce objeven depot keramických nádob. Všechny nádoby byly v jámě na sebe poskládány dnem vzhůru a překryty zeminou. Jedná se o výjimečný nález.“, uvedl Luboš Rypka, archeolog pověřený vedením výzkumu.

Část nálezů je již uložená v muzeu, na odkrytí dalších se pracuje. Archeology navštívila primátorka Věra Nechybová a poděkovala jim za úžasný objev. „Je to vzácná příležitost nahlédnout tak hluboko do historie našeho regionu a seznámit se s tím, jak tu tehdy lidé žili,“ ocenila primátorka.

Objeveny byly hroby lučištníků, špičky šípů a také nátepní destička, která chránila ruku lovce před nárazem tětivy, ale archeologové nacházejí i kosti a parohy zvířat a řadu dalších věcí, které přečkaly pod zemí několik tisíciletí.

Záchranný výzkum bude v Hrbovicích pokračovat ještě minimálně dva měsíce.

Foto: Karel Svoboda Muzeum města Ústí nad Labem