Začala rekonstrukce kanalizace v Hrbovické ulici

Začala rekonstrukce kanalizace v Hrbovické ulici
20.7.2016
Jedná se o rekonstrukci 91 let staré kanalizace a v těsném souběhu vedeného vodovodu v ulici Hrbovická.

Stavební práce byly zahájeny a mají být dokončeny do 9. září 2016.

Kanalizace v ulici Hrbovická v městské části Předlice, která je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm, byla uvedena do provozu roku 1925.

V Ústí nad Labem – Předlicích budou v první etapě zrekonstruovány více než 190 metrů dlouhé nevyhovující úseky kanalizace vodovodu, na které je připojeno cca 650 obyvatel.