Zápis do Jeslí města se blíží

Zápis do Jeslí města se blíží
18.4.2017
Zápis pro školní rok 2017 – 2018 připravují Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Uskuteční se 5. a 7. června.

 

Do jeslí na Severní Terase mohou rodiče hlásit děti od 6. měsíce do jeslí Neštěmice od 12. měsíce, maximálně do tří let věku.

Zápisy se uskuteční od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 v jeslích na Severní Terase Mezní 2853/2. K zápisu je třeba doložit předem vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do jeslí (možno vyzvednout v jeslích nebo stáhnout na www.jeslicky.cz), k nahlédnutí předložit originály těchto dokumentů - vlastní občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho zdravotní kartičku.

UPOZORNĚNÍ: Na umístění dítěte v jeslích není právní nárok - nejde o vzdělávací zařízení. Vůči nepřijetí do zařízení nejsou možné opravné prostředky. Přijetí se neřídí zákonem o správním řízení (Správní řád č. 500/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o přijetí/nepřijetí dítěte do jeslí bude zákonnému zástupci odesláno na e-mailovou adresu nebo předáno dne 20.6.2017 v Jeslích města Ústí n. L., p.o. – Mezní 2853/2, Ústí n. L., 400 11.

Pro přijetí dítěte do jeslí nerozhoduje pořadí podaných přihlášek ve dnech zápisu.