Zapojte se do rozhodování o budoucnosti našeho města

Zapojte se do rozhodování o budoucnosti našeho města
19.9.2017
Nezapojili jste se ještě do hodnocení projektových záměrů města Ústí nad Labem? Nevadí! Možnost vybírat projekty byla prodloužena do 25. září.

 

Statutární město Ústí nad Labem, oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje ve spolupráci se společností Metropolnet vytvořilo elektronickou aplikaci, která umožňuje hodnotit projektové záměry předkladatelů zařazené do databáze projektových záměrů. Občané tak mají možnost aktivně zasáhnout do procesu utváření místa, v němž žijí. Ty návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů, budou předloženy vedení města jako doporučené projekty k zařazení do Akčního plánu na příslušný rok.

Aplikaci k hodnocení projektů, včetně přesného návodu jak hlasovat, naleznete na internetových stránkách Strategie rozvoje města www.strategie-usti.cz v záložce „Jak se mohu zapojit“. Na stejné adrese bude zveřejněno také vyhodnocení výsledků.