Zastupitelé nesouhlasí s překladištěm olejů ve Vaňově

Zastupitelé nesouhlasí s překladištěm olejů ve Vaňově
27.9.2017
Se záměrem společnosti KONGRESOVÉ CENTRUM ILF Logistické centrum – překladiště minerálních olejů nesouhlasí zastupitelstvo města. Zastupitelé se na tom shodli na jednání 20. září.

 

Překladiště minerálních olejů by mělo vyrůst ve veřejném přístavišti Vaňov. Se záměrem nesouhlasí obyvatelé Vaňova, v diskusi vyjadřovali svůj nesouhlas také zastupitelé a představitelé vedení města.

„Pokus o schválení záměru se již objevil. Stále trváme na svém zamítavém stanovisku, podobné zařízení do tohoto území nepatří,“ zdůraznila primátorka Věra Nechybová.

Nesouhlasná jsou i stanoviska odborných útvarů magistrátu města. Pozemek, kde by mělo překladiště stát, je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří, ochranného pásma nemovité kulturní památky hradu Střekova a nachází se v blízkosti národní přírodní památky Vrkoč.