Zastupitelé podpořili sport, kulturu i sociální projekty

Zastupitelé podpořili sport, kulturu i sociální projekty
12.4.2017
Dotace za téměř 24 milionů korun schválili zastupitelé města. Podpořeno bude na 140 projektů.

 

Zastupitelstvo přidělilo peníze na projekty v různých oblastech života města. Více než 5,4 milionu korun získají sportovní organizace na zajištění celoročního sportování dětí a mládeže, peníze jsou rozdělovány na základě tzv. šeků. Podpořeny byly i sportovní akce mimořádného významu. Například Grand Prix ústí nad Labem v atletice 2017 přispěli zastupitelé 200 000 korunami, 100 000 korun dostane Městský plavecký klub na Velkou cenu města Ústí nad Labem v plavání. Na Cyklozávod Jezero Milada 2017 je určeno 120 000 korun. Rozděleny byly i menší částky, například Jízdu veteránů do vrchu podpoří 28 000 korun, nebo Memoriál Zdeňka Vaněčka v plavání 48 000 korun. Pokračovat budou i oblíbené plavby lodi Marie podél cyklostezky, provozovatel na ně získal 300 000 korun.

Mezi kulturními projekty zastupitelé schválili dotaci 500 000 korun na částečnou úhradu nákladů na Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v roce 2017. Veřejný sál Hraničář dostane dotaci 1,35 milionu korun. Pro Collegium Bohemicum je určeno 800 000 korun a Severočeská vědecká knihovna získá 400 000 korun. Dotace na celoroční činnost byly schváleny například pro Dětský sbor Chorea pueri ustensis (40 000 Kč), kulturní program v Café Max (40 000 Kč), Mladá scéna (100 000 Kč), Rodinné centrum Slunečník (45 000 Kč), nebo Taneční studio YMCA ve výši 50 tis. Kč.

Dotace dostaly i jednorázové kulturní akce a projekty. Například akci Cesta k nám podpořili zastupitelé 80 000 korunami, Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů dostane 70 000 Kč, UL – LET Fest 55 000 Kč, Týdny pro duševní zdraví 40 000 Kč a Útulek fest 65 000 korun.

Zastupitelé schválili podporu také pro akce zaměřené na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru a akce mimořádného významu. Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem získá 70 000 korun na částečnou úhradu nákladů spojených s festivalem Leonardo Da Vinci International Choral ve Florencii a pro Ústecký dětský sbor je určeno 100 000 korun na částečnou úhradu nákladů spojených s Uměleckým turné ve Španělsku.
Na Promenádní koncerty je přidělena částka 140 000 korun a soutěž mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte podpořili zastupitelé částkou 180 000 korun.

Velkou pozornost věnovali zastupitelé projektům sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Podporu pro řadu projektů získala Oblastní charita Ústí nad Labem, například Dům pokojného stáří sv. Ludmily získá 145 000 korun, další prostředky jsou určeny pro nízkoprahový klub Tykadlo 54 000 Kč, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Centrum služeb pro rodinu Světluška 91 000 Kč, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum pro děti Ovečka 102 000 Kč, Noclehárna Samaritán ve výši 123 000 Kč a Azylový dům Samaritán 222 857 Kč. Mezi projekty dalších podpořených poskytovatelů služeb jsou Opora, která dostane na domácí hospicovou péči 125 000 korun, Focus Labe získá na Chráněné 379 000 Kč, DRUG-OUT Klub Kontaktní centrum pro drogově závislé 376 650 Kč, Helias Ústí nad Labem - projekt Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným postižením a poruchou autistického spektra“ ve výši 180 000 Kč, JURTA – projekt Podpora samostatného bydlení 165 000 Kč, Člověk v tísni - projekt Terénní sociální práce 374 274 Kč nebo Spirála - projekt Centrum krizové intervence – krizová pomoc 457 857 Kč.