Rada města

Primátor města

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
PhDr. Ing. Petr Nedvědický

(primator@mag-ul.cz)
rozpočet, doprava, společnosti s majetkovou účastí, krizové řízení, městská policie, Činoherní studio

Náměstci primátora

Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach

(tomas.vlach@mag-ul.cz)
sociální služby, cestovní ruch, zahraniční vztahy, kultura, Kulturní středisko, Zdravé město

Michal Mohr, MBA
Michal Mohr, MBA

(michal.mohr@mag-ul.cz)
vyloučené lokality, veřejný prostor, statut města, DDM

Ing. Věra Nechybová
Ing. Věra Nechybová

(vera.nechybova@mag-ul.cz)
majetek, Severočeské divadlo, Městské služby

Další členové Rady města

Ing. Pavel Tošovský
Ing. Pavel Tošovský

(pavel.tosovsky@mag-ul.cz)
strategický rozvoj, investice, dotace, participativní rozpočet

Ing. Eva Fialová
Ing. Eva Fialová

(eva.fialova@mag-ul.cz)
územní plán, životní prostředí

Jiří Horák
Jiří Horák

(jiri.horak@mag-ul.cz)
sport

Ing. Bohumil Ježek
Ing. Bohumil Ježek

(bohumil.jezek@mag-ul.cz)
školství, Muzeum

Eva Nováková
Eva Nováková

(eva.novakova@mag-ul.cz)
zoologická zahrada