Komise sociálně zdravotní problematiky a místní Agendy 21

předseda: Mgr. Alena Pinkasová
tajemník: Šárka Šmilauerová
členové: PaedDr. Květoslava Čelišová
Patricie Šejnohová
Gabriela Hubáčková
Mgr. Lenka Vonka Černá

 

zpět