Pozvánka na 24. zasedání RM (7.8.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

24. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 7. srpna 2007 od 10.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

1.  Rozpočtové opatření
     Předkládá: Ing.  Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

                                                                                  Mgr. Jan Kubata
                                                                                  primátor města