Doprava

Silniční doprava

Město je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, Ústí, Drážďany)
a silnice první třídy (I/8, I/30, I/13).
Město je přímo napojeno na dálnici D8 (Berlín - Praha), která prochází západním okrajem města. Některé úseky dálnice jsou již v provozu, úplné dokončení celé trasy na území ČR se předpokládá v roce 2016.
Hromadná doprava
Ve městě existuje síť hromadné dopravy, která zahrnuje autobusové a trolejbusové linky.          

Železniční doprava

Ústí nad Labem je důležitým železničním uzlem se čtyřmi nádražími, přes který vedou významné mezinárodní spoje Berlín-Vídeň a Berlín-Budapešť-Bělehrad-Sofia (Balt-Orient). Páteřním mezinárodním tahem je celostátní železniční trať č. 090 - I. tranzitní železniční koridor státní hranice Děčín - Ústí nad Labem - Praha - - Břeclav - státní hranice, který je součástí IV. transevropského multimodálního koridoru. Probíhající rekonstrukce modernizace této trati na parametry odpovídající zvýšeným traťovým rychlostem zrychlí a zkvalitní přepravu osob
a zboží. V úseku protínajícím centrum města bude uskutečněna vazba železniční dopravy interregionální, příměstské dopravy a páteřního systému městské hromadné dopravy. Vlaky Eurocity (EC) a Intercity (IC), napojené na evropskou železniční síť všechny zastavují v Ústí nad Labem hl. nádraží. 

Vodní doprava

Labská vodní cesta je spojnicí se sítí západoevropských vodních cest, umožňujících přístup do SRN, států Beneluxu, severní Francie a do významných přímořských přístavů. Labská vodní cesta je součástí IV. transevropského multimodálního koridoru. Nákladní lodní doprava a rekreační osobní doprava jsou provozované na labské vodní cestě v úseku Pardubice - Chvaletice - Ústí nad Labem - Hřensko - Hamburg.                                              

Letecká doprava

V Ústí nad Labem se v současné době buduje letiště pro malá sportovní letadla. Nejbližší letiště pro dopravní letadla je v Praze (92 km) nebo Drážďanech (SRN) - 75 km.

Zajímavé odkazy