Česko-německé literární dny 2007 i v Ústí nad Labem

6.11.2007

Za účasti primátora Jana Kubaty se konalo zahájení Česko-německých literárních dnů v Chemnitz. Pan primátor poděkoval hlavním pořadatelům, Saské literární radě, městu Chemnitz a všem, kteří se na organizaci podíleli. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila náměstkyně města Chemnitz Heidemarie Lüth, saský ministerský rada Thomas Früh, generální konzul České republiky v Drážd´anech Tomáš Podivínský, ředitelka Českého centra v Drážd´anech Hana Klabanová a jednatelka Saské literární rady Sibille Tröml.

Literární festival má již pětiletou tradici a letošní rok se poprvé pořádal také v Ústí nad Labem. Během festivalu se představilo několik českých a německých autorů, kteří oslovili širokou veřejnost v několika německých městech a v několika dnech, a to od 6. do 10. listopadu 2007.

Pod záštitou města Ústí nad Labem se ústeckému publiku představil český a německý spisovatel, a to písničkář, výtvarník a spisovatel Vlastimil Třešňák a německý spisovatel Rainer Klis.  Potěšili všechny příznivce literatury čtením ze svých děl na Gymnáziu Dr. Václava Šmejkala a v Severočeské vědecké knihovně.  Moderátorem tohoto tandemového čtení byl Peter Ambros a úvodní slovo převzal ředitel knihovny Aleš Brožek a vedoucí úřadu pro kulturu za město Chemnitz Petra Borges.