Festival „Evropa si hraje – vše si hraje“ v Chemnitz s českou účastí

7.9.2007

 

V mnoha německých městech se v průběhu roku konají různé druhy festivalů. V partnerském městě Chemnitz byl uspořádán festival her, na který mohou být jeho obyvatelé pyšní. Rozhodli se totiž, že využijí svého Muzea her (Das Deutsche Spielemuseum) a zjistí, jaké hry se hrají ve státech Evropské unie.

Jednou z hlavních myšlenek tohoto festivalu je setkání lidí různých národností, jazyků a kulturních zvyklostí. Proto město Chemnitz přizvalo tento rok soutěžící ze svých partnerských měst, kteří představili hru typickou pro jejich zemi. Zúčastnila se družstva z Lublaně (Slovinsko), Lodže (Polsko) a Ústí nad Labem.

Ústecké dívčí družstvo se prezentovalo tanečním vystoupením a představilo hru pexeso s obrázky města Ústí nad Labem. Pexeso se stalo výstavní hrou a je uchováno ve vitríně pro Českou republiku na výstavě v Muzeu her, kde každý stát Evropské unie má prezentovánu jednu hru a kupodivu se zjistilo, že všechny hry se hrají ve všech státech Evropy. Proč by tedy zrovna hry nemohly být společným pojítkem mezi národy?

Nutno dodat, že ústeckým reprezentantkám se festival líbil a přislíbily účast i v příštím roce.