Seniorská konference v Chemnitz s českou účastí

5.7.2009

Vzhledem k lékařskému pokroku a pestrým sociálním službám stoupá podíl starších obyvatel. Tento fakt byl hlavní myšlenkou mezinárodní seniorské konference „Demografický vývoj a strategie jeho řízení“ konané v Chemnitz ve dnech 8. - 11. června 2009.

Město Chemnitz společně se zástupci  měst Ústí nad Labem,  Manchester (Velká Británie), Tampere (Finsko), Mulhouse (Francie) a  Düsseldorf (Německo), kteří byli pozváni na mezinárodní konferenci, mohou čelit novým výzvám a změnám a vzájemně si vyměnit své zkušenosti. Některá z hlavních témat byla: inovativní projekty v práci se seniory pro život ve stáří, možnosti práce se seniory na komunální úrovni či zjištění možností přeshraničního propojení.

Město Ústí nad Labem reprezentovala ředitelka Domova pro seniory Dobětice Ing. Ivana Holinková a členka Rady seniorů města Ústí nad Labem Ingrid Šustrová. Během konference mohli účastníci navštívit několik zařízení, které se starají o seniory, o jejich kulturní vyžití i základní potřeby. Dále se každé město mohlo prezentovat svými aktivitami formou příspěvků. Ředitelka DS Dobětice přispěla svou prezentací na téma „Domovy pro seniory včera a dnes“, kde představila zákon o sociálních službách s účinností od 1.1.2007 a z toho vyplývající změny finanční podpory pro osoby závislé na péči nebo změny financování sociálních služeb domovů pro seniory apod.

Součástí konference byla i návštěva „9. Německého dne seniorů“ v Lipsku dne 9.6.2009, kde se paralelně konalo několik přednášek na různorodá témata v oblasti péče o seniory.