Středoevropský den poprvé v Čechách a zahájení 11. Dnů české a německé kultury

20.10.2009

Mezinárodní  konference Středoevropský den/Mittel- und Osteuropatag se poprvé konala v Čechách, a to v Ústí nad Labem dne 19. října 2009 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Minulé ročníky česko-saské odborné konference se konaly v Lipsku, Chemnitz, Drázd´anech, Freibergu a v Görlitz. Smyslem setkání odborníků je propojit výzkumné instituce v pohraničí, umožnit jejich představitelům navázání intenzivnější spolupráce a získání přehledu o existujících aktivitách v oblasti vědy a kultury v česko-saském prostoru. Některé ze zúčastněných institucí: Technische Universität Dresden, VŠE Praha, Technische Universität Chemnitz, ISGV, e.V., Dresden a další.

Organizátory a spoluorganizátory bylo  Collegium Bohemicum, KOMOEL – Kompentenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig, finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Ziel 3/Cíl 3.

Večer se účastníci konference mohli zúčastnit slavnostního zahájení 11. Dnů české a německé kultury na české straně uvedením koncertu souboru Musica Florea s vystoupením „Zelenka et Bach“ v Severočeském divadle opery a baletu.

„Dny české a německé kultury se dnes mohou zařadit k dalším příkladům živé spolupráce českých a německých měst na kulturní úrovni. Letos jsou věnovány výročí dvaceti let po pádu železné opony. Návštěvník festivalu tak má možnost zhodnotit a připomenout si, jakými změnami prošel nejen on sám, ale také město, ve kterém žije“, připomněl význam letošního ročníku náměstek primátora Jan Řeřicha.

Dny české a německé kultury nabídnou až do 15. listopadu řadu koncertů, divadelních představení či projekcí filmů. Připraveny jsou i literární čtení a workshopy letos zaměřené na téma – 20 let od pádu železné opony.