Svátek sousedů v Chemnitz

17.5.2009

   Během měsíce května se v mnoha koutech Evropy slaví Mezinárodní den sousedů. Tento svátek vychází z myšlenek francouzské iniciativy z roku 1999 a mezitím se tato setkání rozšířila do celé Evropy. Hlavním cílem této iniciativy je podpora sousedské solidarity, která se dá rozvíjet vzájemným poznáváním a setkáváním na pouličních oslavách nebo zahradních party.

    Již od roku 2005 se zmíněný den oslavuje různými aktivitami v chemnitzské čtvrti Sonnenberg. Tento rok se konal 16.  května ve čtvrti, kde žije mnoho sociálně znevýhodněných obyvatel a kde působí mnoho sociálních a kulturních iniciativ a spolků. Na tento den byla pozvána i  města Ústí nad Labem a Mulhouse (Francie).  Zúčastnění si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti o sociální práci ve znevýhodněných  městských čtvrtích. Z Ústí nad Labem přispěla svými zkušenostmi náměstkyně primátora Zuzana Kailová s prezentací na téma „Sociální problematika v městských čtvrtích Ústí nad Labem“, člen neziskové organizace Člověk v tísni Jakub Michal a zástupkyně Domova pro seniory Bukov Romana Vlčková. Speciálním hostem byla Gisela Kallenbach, členka Evropského parlamentu, která hosty seznámila s příspěvkem na téma „Perspektivy rozvoje evropských měst“. Během dvou dnů měli hosté možnost navštívit několik zařízení zaměřených na sociální poradenství pro lidi v sociální nouzi a srovnat podmínky se situací ve vlastním městě. Navštívenými institucemi byly Selbsthilfe 91 e.V., Caritasverband Chemnitz e.V. a Haus der Neuen Arbeit Chemnitz e.V.

   Součástí programu byla prezentace města Ústí nad Labem pro širokou veřejnost a chemnitzské děti, které si mohly na památku odnést omalovánky s labskou královnou či pexeso z ústecké ZOO.