Ústecké političky v Chemnitz

20.3.2009

O postavení žen ve společnosti diskutovaly političky z Ústí nad Labem na konferenci „20 let rovnosti v postavení žen v Sasku“.

 

Za město se diskuse zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová, starostka obvodu Neštěmice Liana Wagnerová a Jana Blažková, členka kulturní komise Rady města.

 

„Cením si toho, že se dnes pokusíme společně otevřít téma rovného postavení žen ve společnosti. Je to téma, o kterém se u nás v takové míře na politické úrovni nemluví. Obecně je účast žen političek ve vrcholných pozicích stále mizivá. Konkrétněji mluví čísla sama za sebe. Z posledních průzkumů vyplývá, že ve Vládě ČR je zastoupeno pouze 11% žen, v Senátu 17% a v Poslanecké sněmovně 16,5%. Českou politickou scénu stále ve většině tvoří muži“, konstatovala Kailová na úvod konference.

 

Saské ženy se většinou potýkají se stejnými problémy, jako ženy u nás. Do politiky se příliš neangažují. Existují ale výjimky, například v Chemnitz je od roku 2006 primátorkou žena – Barbara Ludwig. Z jednodenního semináře také vyplynulo, že ženy jsou hůře finančně za svoji práci ohodnoceny. Zatímco muž za svoji práci dostane například 100 euro, žena za stejně odvedenou práci dostane pouze 78 eur. I to by chtěly ženy v Sasku změnit.

 

Od roku 1990 působí v Chemnitz sdružení Lila Villa, což je ženské centrum, které se snaží o zprostředkování informací v oblastech vzdělávání, kultury ale i o pracovních nabídkách. Ústecké političky se chtějí s prací tohoto sdružení více seznámit a pracovat společně na projektech, které ulehčí ženám situaci jak v Sasku, tak v Ústí nad Labem.