Zahájení výstavy Zapomenutí hrdinové

30.11.2007

 

V pátek dne 30. listopadu 2007 se na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konala prezentace dosavadních výsledků projektu "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu". Hlavními řešiteli projektu jsou Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky  v.v.i., Národní archiv České republiky a Muzeum města Ústí nad Labem p.o., dále se na něm podílí řada dalších spolupracujících institucí, z Ústí nad Labem to jsou především Ústav slovansko-germánských studií UJEP a Filozofická fakulta UJEP a Collegium Bohemicum o.p.s.  Projekt by měl být ukončen 30. září 2008. Základní informace o projektu je možné získat na http://www.zapomenutihrdinove.cz .

Prezentaci uvedla ředitelka Collegia Bohemica o.p.s. Blanka Mouralová, účastníky a hosty přivítala rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Iva Ritschelová a ředitel Muzea města Ústí nad Labem Gustav Krov. Za přítomnosti zástupců velvyslanectví Německa a Rakouska a zástupců Ministerstva zahraničních věcí České republiky byly předneseny zprávy o dosavadních výsledcích práce jednotlivých zúčastněných historických pracovišť, které uvedl koordinátor projektu Jiří Kocian. Po skončení prezentace a diskuse se přes sto účastníků akce z Německa, Rakouska, Švýcarska a Česka odebralo na zahájení výstavy Zapomenutí hrdinové.

Výstavu připravilo Muzeum města Ústí nad Labem jako součást svých úkolů, které jsou zaměřeny na prezentaci tématu projektu široké veřejnosti. Výstava je mobilní, od počátku roku 2008 se předpokládá, že bude putovat nejen po České republice, ale také po sousedních zemích. Výstava představuje situaci antifašistů - německých občanů Československa ve 30. letech a  ve 40. letech 20. století jak v obecných historických souvislostech, tak také na několika vybraných lidských příbězích. Pro prezentaci tématu posloužily jak původní archivní prameny a dobová literatura, tak také filmové dokumentární záběry nebo zvukové nahrávky osobních svědectví pamětníků.

Jako součást doprovodných materiálů k výstavě vydalo Muzeum města Ústí nad Labem rozsáhlý historický sborník „I oni byli proti“, který shrnuje dosavadní znalosti k tématu osudů sudetoněmeckých antifašistů z Československa. Za přítomnosti účastníka dramatických událostí z konce  2.světové války v Ústí nad Labem Bedřicha „Fritze“ Dědka a jeho rodiny, byl premiérově uveden filmový dokument „Po nás přijde potopa“, který popisuje účast jeho a jeho otce na záchraně labských zdymadel a přehrady v Ústí nad Labem před zničením nacisty v květnu 1945. Film z produkce Muzea města Ústí nad Labem režíroval Martin Krsek, kamera Jiří Petrů, realizace Videoreport s.r.o. Ústí nad Labem.

Výstava je přístupná veřejnosti během pracovních dnů v přízemí univerzitní budovy v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem až do konce ledna 2008.