Den země

Den Země s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Oslava se konala dne 18.4.2007 odpoledne.

Děti soutěžily na jednotlivých stanovištích např. v poznávání stromů, zvířat, květin, bylinkových čajů, v malování na kameny, ve střelbě z luku, v uzlování, lasování, v kreslení na asfalt, odpovídaly na otázky související s tříděním odpadu.

Velmi atraktivní a dříve nepoznaný byl paralelní slalomový závod dvojic, v jízdě s popelnicemi, který zúčastněným nabídla firma AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.

Za splněné úkoly dostávaly děti „penízky“ a  na některých stanovištích, např. firmy AVE CZ nebo odboru životního prostředí ústeckého magistrátu, i propagační materiály k tématice třídění odpadu.

Za vyhrané „ penízky“ si potom děti „nakupovaly“ odměny podle vlastního výběru. Mezi odměnami byly různé druhy sladkostí, buřty na opékání u ohníčku, jablka, banány apod.

Součástí programu byla i  taneční vystoupení 4 skupin děvčat z tanečních kroužků při DDM.Vystoupení se líbila a sklidila zasloužený potlesk návštěvníků.

Celým odpolednem provázel moderátor, který zajišťoval i hudební produkci.

Akce zúčastnilo více než 350 dětí.

Průběh oslavy svátku Dne Země natáčela dětská televize.